Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών! - Πρακτική Άσκηση 2015

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τα Τμήματα του ΤΕΙ ΔΜ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»,

ΕΣΠΑ 2007-2013, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.
Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή από 10.12.2014 έως 15.01.2015 και καλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να
πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι
φοιτητές που διανύουν το 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που
ορίζει το τμήμα τους.
 Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 10.12.2014 έως 15.01.2015
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
 Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.02.2015 Λήξη Πρακτικής Άσκησης: 31/07/2015
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την
αναζήτηση φορέων όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες
1. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ,
θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση Ασκούμενου Φοιτητή
- Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα Απασχόλησης
- Φωτοτυπία Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος
Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης ή ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα https://dasta.teiwm.gr
2. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες
10:00 με 14:00. Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει μέσω courier στη
δ/νση: ΤΕΙ Δυτικής. Μακεδονίας-Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ), Κοίλα Κοζάνης ΤΚ 50100 ή μέσω fax στο
2461028311 ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός
προθεσμιών.Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Κοίλα 50100 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ.
24610 68064, FAX. 24610 28311, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., http://dasta.teiwm.gr/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 | KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE
http://www.teiwm.gr
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλ.: 24610 68064
Φαξ: 24610 28311
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
https://dasta.teiwm.gr/
http://atlas.grnet.gr/
3. Οι ενδιαφερόμενοι για Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής
και θέσεις ΠΑ μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΔΑΣΤΑ"
https://dasta.teiwm.gr και το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης
"ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/. Οι φοιτητές μπορούν και εκείνοι να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους
οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, αρκεί να πληρούν τις
προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου).
Για αυτή την περίοδο, οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης αφορούν την πραγματοποίηση Πρακτικής
Άσκησης μόνο σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα
4. Συνολικά οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για αυτή την περίοδο ανέρχονται στις εκατόν
εβδομήντα έξι (176) και κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και
Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ: δεκαεννιά (19), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών
Αντιρρύπανσης ΤΕ: δεκαεπτά (17), Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ δεκαεννιά (19), Τμήμα
Διεθνούς Εμπορίου: τέσσερις (4), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κοζάνη: δώδεκα (12), Τμήμα Τεχνολόγων
Γεωπόνων: είκοσι επτά (27), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Γρεβενά: είκοσι οκτώ (28), Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ: δώδεκα (12), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: είκοσι (20), Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής ΤΕ: δεκαοκτώ (18).
5. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν τελικά πρακτική άσκηση περιλαμβάνουν:
1. Την συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή, 2. Την
συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που θα ορισθεί ως υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης από την πλευρά
του φορέα απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή, 3. Ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμολογία, έτος
σπουδών), 4. Οικονομικά κριτήρια 5. Κοινωνικά κριτήρια
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβή του φοιτητή είναι η καταχώρηση της θέσεως της ΠΑ στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (αφού προηγουμένως εγκριθεί η θέση): Για να πραγματοποιηθεί
καταχώρηση της πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ θα πρέπει ο φοιτητής να
πραγματοποιήσει ΕΙΣΟΔΟ με τους κωδικούς της Σχολής του, καθώς επίσης ο φορέας απασχόλησης να
πραγματοποιήσει ΕΓΓΡΑΦΗ (εφόσον δεν έχει ήδη λογαριασμό) και κατόπιν να δημιουργήσει θέση για την
ειδικότητα του φοιτητή. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη συνέχεια, προχωρά σε δέσμευση της θέσεως
της ΠΑ και αντιστοίχιση με τον ασκούμενο φοιτητή.
Για πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο
Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ ΔΜ.
7. Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές υπάρχουν στον
ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html

 

Κοζάνη, 8 Δεκεμβρίου 2014
Πληροφορίες: Επικοινωνία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (καθημερινά: 10:00 -14:00)
Κ.Γιαννάκης | Τηλ.: 24610.68064 | Fax: 24610.28311 |
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Ιστότοπος: https://dasta.teiwm.gr

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001