7 θέσεις μουσικών στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής

και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων,, συνολικά τεσσάρων (07) ατόµων στο Ωδείο του ΝΠ∆∆ , που εδρεύει στα Σέρβια , και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 1 ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  • 2 ΠΕ,ΤΕ ,∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
  • 1 ΤΕ,∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ
  • 1 ΠΕ,ΤΕ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
  • 1 ΠΕ,ΤΕ.∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ
  • 1 ΠΕ,ΤΕ,∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ
Φορέας ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Κοζάνης
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

http://www.e-dimosio.gr/

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

music art banner 230x230