Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου Δ.Ε.Η: Ανακοίνωση για το δικαίωμα της Απεργίας στο Πολυνομοσχέδιο

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ανακοίνωση, 12 Ιανουαρίου 2018 (για το δικαίωμα της Απεργίας στο Πολυνομοσχέδιο)

Σύμφωνα με ενημέρωση νομικού συμβούλου του Συλλόγου,

για την κήρυξη απεργίας  http://www.dikigorosergatologos.gr/images/content_anartiseis/211_polynomosxedio.pdf">(άρθρο 211),  στο πολυνομοσχέδιο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά, αν το ειδικό (αυξημένο) ποσοστό απαρτίας (50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών)  θα ισχύει μόνο για τις πρωτοβάθμιες επιχειρησιακές οργανώσεις (στην αιτιολογική Έκθεση μάλιστα, δεν υπάρχει ούτε η εξαίρεση των πρωτοβάθμιων σωματείων πανελλαδικής ή τοπικής εμβέλειας που υποσχέθηκε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας). 

Προστίθεται, γενικά, μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.»...

Αν η κυβέρνηση ήθελε να διατηρήσει τη διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 1264/1982 για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που προβλέπει τη δυνατότητα προκήρυξης απεργίας με απόφαση του Δ.Σ. τους, όφειλε στην ως άνω διατύπωση της διάταξης που φέρνει προς ψήφιση, να συμπεριλάβει τη φράση:

 "με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 1264/82 που αφορά στην προκήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας".

Και τούτο, διότι είναι γνωστό ότι νεότερη διάταξη νόμου καταργεί υφιστάμενη όταν ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

Συνεπώς, εάν τελικά ισχύσει η προαναφερόμενη διάταξη, το δικαίωμα της απεργίας στη διαδικασία λήψης απόφασης επανακαθορίζεται με την αυξημένη απαρτία του 50% των μελών μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ποσοστό πρακτικά ανέφικτο που οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας.

Η πρακτική αυτή είναι άκρως απαράδεκτη, καταγγέλλεται η απροκάλυπτη τάση φίμωσης της συνδικαλιστικής έκφρασης και ζητείται από την αρμόδια πολιτική ηγεσία η απόσυρση της εν λόγω διάταξης.

Με ομόφωνη απόφαση ΔΣ

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001