Απάντηση του ΥπΑΑΤ σε ερώτηση του βουλευτή Γ. Κασαπίδη σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων από χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Π.Ε. Κοζάνης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Έντονες διαμαρτυρίες και πλήθος ενστάσεων από γεωργούς της Π.Ε. Κοζάνης προκάλεσε η πρόσφατη ανακοίνωση των

εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες παραγωγούς από χαλαζοπτώσεις κατά το έτος 2017.

Όπως επισημαίνουν πολλοί αγρότες τόσο από την περιοχή του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού όσο κι από το Δήμο Εορδαίας, νιώθουν αδικημένοι όχι μόνο από την καθυστέρηση της καταβολής αλλά και από τα ποσά των αποζημιώσεων που τους ανακοινώθηκαν.

Για το θέμα ο βουλευτής κ. Γ. Κασαπίδης είχε υποβάλλει σχετικές ερωτήσεις, με την τελευταία στις 16/2/2018. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή που δόθηκε από το ΥπΑΑΤ είναι σε πλήρη δυσαρμονία με το αίσθημα αδικίας των παραγωγών.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του ΥπΑΑΤ:

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Κασαπίδης, σας πληροφορούµε τα εξής:

Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις της άνοιξης του 2017 και του καλοκαιριού του 2017 σε διάφορες καλλιέργειες (κυρίως δενδρώδεις) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης, σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων ολοκληρώθηκε, έχει κοινοποιηθεί ένα σηµαντικό µέρος των πορισµάτων στη ∆υτική Μακεδονία, συµπεριλαµβανοµένης και της Κοζάνης (αφορούν 723 αναγγελίες σε σύνολο 793 αναγγελιών ζηµιάς για το 2017), ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.

Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων που δίδονται από τον ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριµένη και ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία ως εξής:

- Με την εµφάνιση της ζηµιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισηµάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.

- Ο Οργανισµός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατοµικευµένες εκτιµήσεις.

- Πραγµατοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.

- Κοινοποιούνται τα πορίσµατα.

- Ακολουθεί η καταβολή των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς, που έχουν υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε.

Είναι προφανές ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ο Οργανισµός καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα από τη συγκοµιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζηµιών γίνονται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. 

Όσον αφορά στις ζηµιές, οι οποίες προξενήθηκαν το έτος 2017 από διάφορα καλυπτόµενα ασφαλιστικά ζηµιογόνα αίτια σε καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας, επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έχει ξεκινήσει την καταβολή των αποζηµιώσεων από τον ∆εκέµβριο του 2017. Συγκεκριµένα, πραγµατοποίησε δύο πληρωµές τον ∆εκέµβριο του 2017 και, στη συνέχεια, πραγµατοποίησε νέες πληρωµές την 1η Φεβρουαρίου του 2018 και στις 6 Μαρτίου του 2018. Συνολικά, έχουν, µέχρι στιγµής, καταβληθεί αποζηµιώσεις, ύψους 3.700.000 ευρώ περίπου στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Σηµειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. σχεδιάζει να πραγµατοποιούνται κάθε µήνα νέες πληρωµές και µέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2018 να έχουν σχεδόν εκκαθαριστεί και καταβληθεί οι σχετικές αποζηµιώσεις στους ασφαλιστικά ενήµερους αγρότες για το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο κοµµάτι των ζηµιών.

Όσον αφορά στην Π.Ε. Κοζάνης, σηµειώνεται ότι, µέχρι στιγµής, για τις ζηµιές του 2017 έχουν καταβληθεί στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς αποζηµιώσεις, ύψους 1.340.000 ευρώ περίπου. Νέα πληρωµή, που αφορά στις περιοχές της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας αλλά και της Κοζάνης, αναµένεται αρχές Απριλίου του 2018.

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι ο ΕΛ.Γ.Α. επιτελεί το έργο του µε συνέπεια και υπευθυνότητα, συµβάλλοντας ως εγγυητής αναπλήρωσης του απολεσθέντος αγροτικού εισοδήµατος των πληγέντων παραγωγών εξαιτίας των ζηµιών που προξενούνται στις καλλιέργειές τους και στο ζωικό τους κεφάλαιο από τα διάφορα καιρικά φαινόµενα.

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001