Χαρίσιος Βαρδακας Πολ. Μηχ/κός: Με την ανάπλαση της Πλ. Λασάνη και της οδού Ολύμπου θα καταργηθούν 160 θέσεις στάθμευσης . Ο Δήμος δεν απαντά που θα σταθμεύουν αυτά !!

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κοζάνη 28/3-4-2018

Πρός

 1) τον κ. Θόδωρο  Καρυπίδη  Περιφερειάρχη

2) τον κ. Παναγ. Πλακεντά  Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης

3) Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Μακεδονίας

4) Τον κ. Λευθ. Ιωαννίδη Δήμαρχο Κοζάνης

 5) Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Θέμα :   Με την ανάπλαση  της Πλ. Λασσάνη  και της οδού Ολύμπου θα καταργηθούν 

160 θέσεις στάθμευσης .  Ο  Δήμος Κοζάνης δεν απαντά  που θα σταθμεύουν αυτά !!               

Ο υπογεγραμμένος Χαρίσιος   Βαρδακας Πολ. Μηχ/κός Κάτοικος Κοζάνης οδός Στ. Αναστασίου 1.

 ενίσταμαι κατά της  πρότασης του Δήμου Κοζάνης  να ανακατασκευάσει την οδό 

 Ολύμπου και πλ. Λασάνη με τον συγκεκριμένο τρόπο  γιά  τους παρακάτω λόγους :

1) με την ανάπλαση  αυτή καταργούνται περίπου 105 πραγματικές θέσεις

στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων στην Ολύμπου και Φειδιπίδου , 38 στην πλατεία Λασσάνη, 

και 20 περίπου θέσεις  στις διασταυρώσεις  με τους κάθετους δρόμους , ήτοι συνολικά  περίπου

160 θέσεις ,   πράγμα που θα  δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας και  επιβίωσης

στην   ευρύτερη αγορά και οχι μόνο.

2) Ο Δήμος Κοζάνης  με συγκεκριμμένες μελέτες της στάθμευσης έπρεπε 

πρώτα να βρεί λύσεις και να αποδείξει ότι σε σχετικά μικρή απόσταση μπορούν να 

σταθμεύουν τα ΙΧ που επι πολλές δεκαετίες  έχουν το κεκτημένο δικαίωμα να σταθμεύουν

εκεί και να πηγαίνουν οι πολίτες στην αγορά , στα καταστήματα, στις επαγ. στέγες, στις 

Υπηρεσίες , στις κατοικίες κλπ.  Πρώτα να δημιουργήσει ο Δήμος θέσεις στάθμευσης 

και μετά να καταργήσει.  Σημειωτέον ότι οι δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης στον 

χώρο του ΟΣΕ είναι  γιά τους χρήστες του πάρκου και της λαϊκής και είναι μακρυά .

 3)Η  μελέτη ΣΒΑΚ  έπρεπε να προηγηθεί συνολικά γιά την πόλη ολόκληρη   και να δώσει

  λύσεις ικανοποιητικές και απαντήσεις σαφείς και τεκμηριωμένες  γιά την καταργούμενη 

στάθμευση , αλλά και γιά όλη την πόλη. Δεν μπορεί μιά πόλη να αντιμετωπίζεται κομματιαστά . 

Αυτό καταργεί την έννοια του ΣΒΑΚ  πού πρέπει να αναφέρεται  συνολικά σε όλη την πόλη

δεν είναι λογικό  και ούτε νόμιμο νομίζω. 

4) Η Μελέτη ΣΒΑΚ όμως είναι  ημιτελής και   ελλειμματική κατά την άποψη μου. 

Δεν τηρούνται σ ΄αύτήν οι οδηγίες της Ευρ. Ενωσης ήτοι : 

α) Δεν εκπονούνται περισσότερα σενάρια [σελ.48 ].

β) Δεν δημιουργείται ανάπτυξη και ελκυστικό περιβάλλον  γιά τις επιχειρήσεις

[ το αντίθετο με την κατάργηση κατ΄αρχήν 1032 θέσεων στάθμευσης στο ευρύτερο 

κέντρο αυτό θα ερημώσει και θα χρεωκοπήσουν πάρα πολλές εκατοντάδες 

 επιχειρήσεων και οχι μόνο].

 γ) Δεν μελετώνται οι επιπτώσεις. 

δ) Δεν γίνεται συγκεκριμένη ανάλυση  , αιτιολόγηση, τεκμηρίωση

ε) Δεν υπάρχει διαφάνεια [ δεν έδωσαν οι μελετητές, ούτε ο Δήμος στοιχεία

καταγραφών της στάθμευσης όπως υπεσχέθησαν στό ΤΕΕ/ΤΔΜ !!!!! , πράγμα μη 

νόμιμο, γιατί προβλέπεται στην σύμβαση με τον Δήμο αλλά και στις οδηγίες της ΕΕ,

υπάρχει σχετική αρνητική επιστολή των μελετητών !!! ].

στ) Δεν έγινε ανάλυση αφετηρίας - προορισμού μετακινουμένων.

ζ)  Δεν αναφέρονται άλλα όμοια παραδείγματα πόλεων.

η) Δεν λαμβάνονται υπ΄οψιν οι ιδιαιτερότητες της Κοζάνης.

θ) δεν γίνεται ανάπτυξη μοντέλων με μετρήσεις γιά αξιόπιστα αποτελέσματα.

[σελ. 50 ]. 

 ι) Δεν γίνεται καμιά απόλυτα μελέτη γιά την στάθμευση στην Κοζάνη θέμα 

φλέγον και κρίσιμο και ο Δήμος προτείνει να σταθμεύει ο κόσμος και  σε 

απόσταση 1.000 μ.     ή στά χωράφια , όπου και θα κατασκευάσει 5 χώρους 

στάθμευσης !!

ια) Δεν μελετήθηκαν τα αποτελέσματα - επιπτώσεις  θετικά και αρνητικά απο 

την λειτουργία των  παλιών πεζοδρόμων , κυρίως στο κέντρο, όπου είναι τα 

περισσότερα  ξενοίκιαστα διαμερίσματα , κατ/τα, και  επαγ. στέγες.  

( Ας κάνει ο Δήμος δημοψήφισμα γιά τέτοια κρίσιμα θέματα , προβλέπεται στις 

οδηγίες της ΕΕ).

5) Στην Ολύμπου δημιουργείται  αυθαίρετα και ξεκομμένα   ενας ποδηλατόδρομος που 

δεν θα χρησιμοποιεί κανένας , και λόγω ανηφορηκότητος του δρόμου  αλλά καταργεί και 

πολλές δεκάδες θέσεις στάθμευσης χωρίς λόγο, τα πεζοδρόμια ήδη είναι φαρδιά. 

Γιά όλους τους παραπάνω λόγους ζητώ την αναστολή του παραπάνω έργου ώστε

πρώτα να ολοκληρωθούν , κατά τρόπο σωστό οι μελέτες ΣΒΑΚ, και να απαντηθούν τα 

ανωτέρω  κρίσιμα ερωτήματα και προβλήματα , και να τεθούν  σε ευρύτερη διαβούλευση 

οι διορθωμένες προτάσεις του  ΣΒΑΚ.

Επίσης ενίσταμαι γιατί δεν δημοσιοποιήθηκαν τα σχέδια και η Τεχνική Εκθεση στον 

 ισότοπο μέχρι την 5-4-2018  που επικαλείται ο Δήμος, πράγμα που ακυρώνει την διαδικασία .

[ Δεν ήτο δυνατή η είσοδος στην αντίστοιχη ιστοσελίδα γιά την ενημέρωση των πολιτών ].

Δεν είμαστε κατά των αναπλάσεων και βελτιώσεων στην πόλη αλλά αυτές να γίνονται

με ορισμένους όρους και προϋποθέσεις ώστε να μην βλάπτουν και ζημιώνουν αλλά να 

ωφελούν.

                     

Χάρ.   Βαρδάκας

Πολ. Μηχ/κός

        

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001