Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Τροποποίηση της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

σύμφωνα με την Τροποποίηση της υπ΄αριθμ:13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: ¨Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις¨, Δράση 4.1.1 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’’ και Δράση 4.1.3 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος’’ (ΦΕΚ 4543 Β΄).

Οι νέες ημερομηνίες υποβολής ορίζονται ως εξής:

- Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017

- Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 05/06/2018

- Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου, ορίζεται η 05/07/2018

- Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018

Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

Τα παραπάνω καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 3299/23-04-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001