Καθορισμός τύπων τίτλων σπουδών των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Απόφαση 93368/Δ2/7-6-2018 (ΦΕΚ 2127/Β/8-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας.

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

ΤΟ ΦΕΚ

 

ΠΗΓΗ: alfavita.gr

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001