Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Με έναρξη ισχύος από την 25η Μαΐου 2018, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων»(ΓΚΠΔ) της ΕΕ εναρμονίζει τη νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου σε όλη την Ευρώπη.

Παρέχει προστασία στους Ευρωπαίους, τούς δίνει τον έλεγχο των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί προσεγγίζουν την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

 

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001