Μήνυση του Δήμου Κοζάνης κατά αγνώστων για μαζική εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς τις τελευταίες μέρες (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Μήνυση του Δήμου Κοζάνης κατά αγνώστων για μαζική εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με το Ν. 3870/2010

άρθρο 6 περ. vi, Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..

Δήλωση του αρμόδιου Ανντιδημάρχου Περιβάλλοντος:

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001