Πρόσκληση από Το Δημοτικό Σχολείο «Γ. Κονταρής» (1ο Κοζάνης) και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου «Ο Ισοκράτης»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 1.Την ονομασία ταύτη διετήρησε από του 1905 μέχρι του 1914 ότε κατά Σεπτέμβριον εγένετο η αφομοίωση των διδασκάλων και ωνομάσθη Αον Δημοτικόν Σχολείον.

Αυτό είναι το ιστορικόν της ονομασίας του.

Το  πρώτον (Αον) Δημοτικόν Σχολείο έμεινε εις τον κάτω όροφον του Γυμνασίου μέχρι του 1937 ότε τελείωσε το παρά τη Μητρόπολη νέο διδακτήριο.

Το νέο παρά τη Μητροπόλει διδακτήριο ανηγέρθη δαπάναις του Ταμείου Εκπαιδευτικής Προνοίας.

2.Ανέγερσις σχολείου εν Κοζάνη (Β.Ε 4-11-34)

«Την Δευτέραν (29-10-34) εγένετο η κατάθεσις του θεμελίου λίθου του νέου σχολείου της πόλεώς μας έναντι της Μητροπόλεως. Κατά την θεμελίωσιν παρέστησαν ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων οίτινες κατέθησαν τους θεμελίους λίθους ωμιλίσαντες καταλλήλως. Επίσης παρέστησαν ο κ. Μιλ. Τζώνης Πρόεδρος Εφορείας και πλήθος λαού.

Φέτος λοιπόν και για όλη τη διάρκεια του Σχολικού Έτους, γιορτάζοντας τις ιστορικές επετείους:

  • των 80 χρόνων από τον θεμέλιο λίθο του Διδακτηρίου
  • και των 100 χρόνων από την ίδρυση - μετονομασία του Σχολείου

 προγραμματίζουμε διάφορες εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού, με στόχο να αναδείξουμε το Σχολείο μας, ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης, άλλες υπηρεσίες, τους Συλλογικούς και συνδικαλιστικούς τοπικούς φορείς , με καλλιτέχνες, ανθρώπους του πνεύματος, πετυχημένους επαγγελματίες κλπ,  πρώην μαθητές μας και με θεματικά αφιερώματα και διάφορες δράσεις καλλιέργειας και ευαισθητοποίησης, θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε σημαντικές πτυχές της νεότερης ιστορίας της πόλης μας που είναι συνυφασμένη με τη ζωή του ιστορικού Σχολείου μας.

Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 1014 και ώρα 1800

στην Πανηγυρική Πρώτη Εναρκτήρια Εκδήλωση, προσκαλούμε τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές, τις Υπηρεσιακές Εκπαιδευτικές Αρχές, όλους τους εκπαιδευτικούς του Δήμου μας, τους Γονείς και Κηδεμόνες του Σχολείου μας και ιδιαίτερα όλους τους παλαιούς μαθητές του ιστορικού Σχολείου μας, η παρουσία των οποίων θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα.

Σας περιμένουμε όλους στην Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος του Σχολείου.

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001