kozanitvbanner1363x131pix

MediRenatus834

BEF BANNER 728X90

MediaHome834p

1

b834pix

ecofloor230

pantelidisGIF834pix

asepop 2021 a

artinhouse2

garden hall banner1

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα

noisi1

Αυτή είναι η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στην ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την εμπλοκή του έργου "εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου στο Μεσόβουνο" Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η απάντηση της κυβέρνησης της ΝΔ για το αρδευτικό του Μεσοβούνου Εορδαίας σε σχέση με την

εμπλοκή που έχει το έργο εδώ και χρόνια, στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση του ΚΚΕ το προηγούμενο διάστημα.

Ολόκληρη η ΕΡΩΤΗΣΗ του ΚΚΕ:

Αγωνιούν οι αγρότες της περιοχής της Τ.Κ. Μεσοβούνου για τον κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί τελικά το έργο “Εκσυγχρονισμός και επέκταση

αρδευτικού δικτύου Μεσοβούνου”, ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και αφορά τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, έκτασης 2.050 στρεμμάτων και την επέκτασή του σε επιπλέον 3.200 στρέμματα. Τροφοδοτείται από το φράγμα Μεσοβούνου στο όρος Βέρμιο, χωρητικότητας 869.000 κυβικών μέτρων νερού, το οποίο γεμίζει από τις πηγές, που βρίσκονται πάνω από τον ταμιευτήρα.

Το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ η σύμβαση του έργου, ανάμεσα στον ανάδοχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες – φορείς, υπογράφηκε το Μάρτη του 2020 με χρόνο υλοποίησης δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος, επικαλούμενος την πανδημία (Covid 19) με συνέπεια τη δυσκολία εξεύρεσης υλικών (σωλήνες κλπ), δεν προχώρησε σε καμιά ενέργεια για ενάμισι χρόνο, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί έκπτωτος.

Το έργο αναμενόταν να επαναδημοπρατηθεί τον Μάρτη του τρέχοντος έτους (2023). Μέχρι τώρα το αρμόδιο για την επαναδημοπράτηση Υπουργείο δεν προχώρησε σε καμιά ενέργεια, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να απενταχθεί το έργο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα (ΠΑΑ 2014-2020) με ο,τι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική παραγωγή (κυρίως μήλα-κεράσια) και τους αγρότες.

Με όλα τα παραπάνω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση ώστε το έργο “Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Μεσοβούνου” να ολοκληρωθεί.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

 

Η απάντηση της κυβέρνησης 

Θέμα: «Να ολοκληρωθεί το έργο "Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου

Μεσοβούνου" του Δήμου Εορδαίας στην ΠΕ Κοζάνης»

Σχετ: Η Ερώτηση 843/25.09.2023

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ.

359771/28.11.2023 σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών &

Κτηριακών Υποδομών, με το συνημμένο σε αυτό έγγραφο.

Ο Υπουργός

Υποδομών & Μεταφορών

Χρήστος Σταϊκούρας

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Απάντηση στο με α.π. 348062/17-11-2023 διαβιβαστικού του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αναφορικά με την υπ. αριθμ 843/25.09.2023 Αναφορά Βουλής

Σχετ : Το έγγραφό σας, 349567/Σ.80124/20-11-2023 με συνημμένη την

843/25-09-2023 Αναφορά του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Στις 22-06-2021 υπεγράφη η υπ’ αριθμόν 2046/162600/2021 σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της εταιρίας «ΑΡΧΙΤΕΧ

Α.Τ.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου αντί του ποσού του 2.263.539,47 ευρώ με Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 5.000.000,00€(με Φ.Π.Α. 24%) )

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών ήταν 720 ημέρες. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος αιτήθηκε 2 φορές στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και έλαβε, παράταση για την εκτέλεση εργασιών χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Όμως, η ανάδοχος εταιρία δεν εκτέλεσε τις εργασίες, ούτε προσκόμισε στην Υπηρεσία ζητούμενα στοιχεία μέχρι τις ημερομηνίες οι οποίες είχαν τεθεί. Για τον λόγο αυτό με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 78221/20-05-2022, Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κοζάνης η ανάδοχος εταιρία κηρύχθηκε έκπτωτη. Η εν λόγω απόφαση της επιδόθηκε στις 26-05-2022. Η «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ» κατέθεσε την από 10-06-2022 ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης. Ακολούθησε η εξέταση της ένστασης από Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών έργων του ΥΠΑΑΤ (ΚΓΣΕΕ). Η ένσταση απερρίφθη με το 1/05-10-2022 πρακτικό του ΚΓΣΕΕ και η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε στις 21-02-2023 Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, η οποία δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου ζήτησε σύμφωνα με το Ν.4412/16 αρθ.160 παρ.12 από την επόμενο στη σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα, να απαντήσει αν ενδιαφέρεται για την συνέχιση της έκπτωτης εργολαβίας ο οποίος απάντησε αρνητικά. Ο τρίτος (3ος) στη σειρά μειοδοσίας έχει αποσυρθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία αιτούμενος από 09-09-2021 την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ήδη η Υπηρεσία επικαιροποιεί τα τεύχη του διαγωνισμού προκειμένου να γίνει η επαναδημοπράτηση του έργου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).