kozani banner o logos ston politi

PHYSIO834pix

pantelidisGIF834pix

asepop 2021 a

banner 728x90 PJC 4

spartakosBanner2

artinhouse2

3 21 Coffee3 004

musicart834pix

autodiagnosi banner 836pix 27 10 2021

 

noisis banner 836pix 2

Ζητείται συναίνεση (του Βασίλη Μαρκόπουλου)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Αρχισε η κινητικότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογες.Υποψήφιοι Δήμαρχοι και Περιφερει-άρχες

ανακοίνωσαν και ανακοινώνουν υποψηφιότητες και πολλοι συμπολίτες εκδηλώ-νουν τις προθέσεις τους να ασχοληθούν με τα κοινά.Αυτό είναι ένα γεγονός ευχάριστο και ελπιδοφόρο , γιατί ανανεώνεται η πολιτική ζωή με νέο αίμα και νοοτροπία.

Με το νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που εφαρμόζεται για πρώτη φορά , φαίνεται αντι να αποθαρρύνονται , απεναντίας ενθαρρύνονται οι συμπολίτες να διεκδική-σουν την εκλογή τους στα αυτοδιοικητικά όργανα , γνωρίζοντας πως η αυτοδυναμία σε ελά-χιστες περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατή, προπάντων οπου οι συνδυασμοί θα είναι των τριών.Κι όμως το τολμούν, μπράβο τους!.Το νέο εκλογικό σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα στον κάθε συνδυασμό να εκφρασθεί στα αυτοδιοικητικά συμβούλια σύμφωνα με τη δύνα-μη που θα τους δώσει το εκλογικό σώμα. Συνεπώς η βούληση του εκλογικού σώματος θα εκφρασθεί με τον πιο γνήσιο και δημοκρατικό τρόπο.

Οι συνδυασμοί και μετα τις εκλογες οι αυτοδιοικητικές πλέον παρατάξεις οφείλουν να επιδείξουν σοβαρότητα , υπευθυνότητα και εντιμότητα , δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτων που τους τίμησαν με την ψήφο τους.Οι όποιες συγκλίσεις οφείλουν να γίνουν σε προγραμματικές συγκεκριμένες θέσεις , που όσο πιο σωστές είναι τόσο περισ-σότερο θα αντέξουν σ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Οι ευκαιριακές συγκλίσεις με τα λεγόμενα « παζαρέματα » για τις θέσεις ευθύνης θα αποδείξουν έμπρακτα την ποιότητα του λόγου και τη σοβαρότητα του καθενός.Οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις να είναι κυψέ-λες ζύμωσης και παραγωγής ιδεών , κι όχι στείρων και άγονων αντιπαραθέσεων. Ο νέος εκλογικός νόμος αποτελεί τη μία βασική προυπόθεση για τη γνήσια έκφραση του εκλογικού σώματος , η άλλη σοβαρή προυπόθεση είναι το υψηλό επίπεδο και η υπευθυνότητα των αιρετων.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι θα είναι όλα ρόδινα. Θα υπάρξουν και αρνητικά φαι-νόμενα , όπως « παζαρέματα » , αγονες και στείρες αντιπαραθέσεις , υπονομεύσεις .Ομως η ύπαρξη και η σωστή λειτουργία πολλών παρατάξεων θα δίνουν τη δυνατότητα δημιουρ-γίας πλειοψηφιών στα συμβούλια και μάλιστα οι όποιες αποφάσεις τους θα είναι αποφά-σεις που θα ανταποκρίνοναι στο λαϊκό αίσθημα και στη σωστότερη αντιμετώπιση λύσεων των τοπικών προβλημάτων.Στην κατεύθυνση αυτή βασικό ρόλο θα διαδραματήσουν οι Δή-μαρχοι και οι Περιφερειάρχες . πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα δώσουν το παράδειγμα της ισότιμης , υπεύθυνης και δημοκρατικής αντιμετώπισης των παρατάξεων και εμπρακτα να εκτιμούν , να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.Να λει-τουργούν οι επιτροπές με μια σύνθεση ικανών και αξιων συμβούλων , κι όχι με κριτήριο την προέλευση και τη δύναμη της παραταξης. Αρνητικά φαινόμενα , προσωπικά , βλέπω πως ο νέος Νόμος δεν τόλμησε να εκλέγονται οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες από τα συμβού-λια ,δεν καθιέρωσε την πολυσταυρία αντί της μονοσταυρίας και   το   ενιαίο ψηφοδέλτιο στα τοπικά συμβούλια , ανεξάρτητως πληθυσμού.

   Οι αυτοδιοικητικές εκλογες θα αποτελέσουν ένα τέστ και για τις εθνικές εκλογές. Ο περι-ορισμός ή η εξαφάνιση της πόλωσης σε τοπικό επίπεδο θα συμβάλλει και στον περιορισμό της πόλωσης σε κεντρικό επίπεδο , που όπως φαίνεται θα ενταθεί με μεγάλη και αποκλεισ-τική ευθύνη κυρίως των δυο μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Οψομεθα ……..    

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

x

b