www.kozani.tv 22

PAFILIS 11 2016 WB 836x182 ANIM

Pantelidis banner 2 2022

banner4

banner1

Δημοπράτηση του έργου «Εκσυγχρονισμός-Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Μεσόβουνου Εορδαίας» προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ακόμα ένα σημαντικό έργο της Π.Ε. Κοζάνης για την περιοχή του Μεσόβουνου Εορδαίας δημοπρατείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς

πρόκειται να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη αρδευόμενη περιοχή των 1700 στρ. και η κατασκευή νέου δικτύου έκτασης για την άρδευση 3.600 στρ. δημιουργεί τις προϋποθέσεις προκειμένου να αρδευτούν τα 5.300 στρέμματα του εκτελεσθέντος αναδασμού Μεσόβουνου.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης αρδευόμενης περιοχής των1700 στρ. και η κατασκευή νέου δικτύου έκτασης για την άρδευση 3.600 στρ. προκειμένου να αρδευτούν τα 5.300 στρέμματα του εκτελεσθέντος αναδασμού Μεσόβουνου.

Ειδικότερα :

1. Επέκταση της σημερινής αρδευόμενης έκτασης από τα 1.700 στρέμματα στα 5.300 στρέμματα.

2. Διαχωρισμός της τελικής έκτασης σε 4 αρδευτικές ζώνες (Ζ1 έως Ζ4), βάσει της χωρικής και υψομετρικής τους πληροφορίας

3. Κατασκευή 4 νέων Πιεζοθραυστικών Φρεατίων (Π/Φ 1 έως Π/Φ 4) σε κατάλληλες υψομετρικά θέσεις, για την τροφοδοσία κάθε αρδευτικής ζώνης με ικανοποιητικές πιέσεις. Μέσω του Π/Φ 1 τροφοδοτούνται τα υπόλοιπα τρία Π/Φ.

4. Κατασκευή νέου αγωγού υπερχείλισης της υφιστάμενης δεξαμενής HDPE Φ280 10Atm και 12,5Atm προς το ρέμα βόρεια του οικισμού. Ο υφιστάμενος αγωγός υπερχείλισης διοχετεύει τα νερά στο ρέμα που διέρχεται μέσα από τον οικισμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Ο

αγωγός θα καταλήγει στο νέο προς κατασκευή πιεζοθραυστικό φρεάτιο Π/Φ ΥΠΕΡΧ και από εκεί με αγωγό που θα κατασκευαστεί (δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), θα οδηγεί τα νερά με ασφάλεια στο ρέμα βόρεια του οικισμού ενώ ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα άρδευσης εκτάσεων που βρίσκονται κατά μήκος έως το σημείο εκροής.

5. Κατασκευή μεταλλικών περιφράξεων με δίφυλλες θύρες και στα πέντε Π/Φ.

6. Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου HDPE Φ315 10Atm και 16Atm, από την υφιστάμενη δεξαμενή έως το νέο προς κατασκευή πιεζοθραυστικό φρεάτιο Π/Φ 1. Αντικαθίσταται ο σημερινός τροφοδοτικός αγωγός από αμιαντο–τσιμεντοσωλήνα DN250, ο οποίος είναι παλιός και παρουσιάζει προβλήματα.

7. Κατασκευή δύο (2) φρεατίων πλησίον της δεξαμενής, για την εγκατάσταση του κεντρικού φίλτρου και του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρου μπαταρίας.

8. Κατασκευή σε κατάλληλες θέσεις οκτώ (8) φρεατίων αερεξαγωγού, επτά (7) φρεατίων εκκένωσης και έξι (6) φρεατίων διακλάδωσης -ελέγχου –απομόνωσης.

9. Επτά (7) διελεύσεις αγωγών κάθετα στην Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Έδεσσας με διάνοιξη μικροσήραγγας (διάτρηση, όχι εκσκαφή) και εντός προστατευτικού χαλυβδοσωλήνα.

10. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου μήκους 31Km, με σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) κλάσεων πίεσης PN10, PN12.5 και PN16. Οι σωλήνες αυτοί θα τοποθετηθούν σε σκάμματα μήκους 28.260m (αγωγοί σε κοινά σκάμματα).

11. Αντικατάσταση των υφιστάμενων υδροληψιών καθώς και τοποθέτηση νέων με κατάλληλες υδροληψίες αρδεύσεως SCHLUMBERGER τύπου ''Α'' χωρίς περιορισμό παροχής (max 14 lt/s) και με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, ενός στομίου. Αντικαθίστανται 86 υφιστάμενες υδροληψίες και τοποθετούνται 179 νέες στην επέκταση του αρδευτικού. Συνολικά τοποθετούνται 265 υδροληψίες.

12.Τοποθέτηση, σε κάθε στόμιο υδροληψίας, μιας ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου και μέτρησης παροχής άρδευσης.

13. Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας και \τηλεχειρισμών υδροληψιών άρδευσης και διαχείρισης άρδευσης ακριβείας με χρήση μετεωρολογικών σταθμών.

Το έργο είναι Προϋπολογισμού 5.000.000 (συν ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα (Π.Α.Α.) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και 25% από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες :

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΞ44653ΠΓ-ΟΦ8?inline=true

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001