kozani banner o logos ston politi

kde834p

PHYSIO834pix

IMG 9335

lactationland834pix

pantelidisGIF834pix

banner 728x90 PJC 4

spartakosBanner2

artinhouse2

Καταγραφές οθόνης26 001

autodiagnosi banner 836pix 27 10 2021

 

noisis banner 836pix 2

Δήμος Εορδαίας: Μείωση δημοτικών ανταποδοτικών τελών κατά 50%

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Μείωση δημοτικών ανταποδοτικών τελών κατά 50% στα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2023, σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, άτομα με μονογονεϊκή ιδιότητα

που έχουν την επιμέλεια των τέκνων, άπορους και Άτομα με Αναπηρία του Δήμου Εορδαίας.

Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ότι σύμφωνα με την αριθ. 188/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η επιστροφή του 50% των δημοτικών τελών για το έτος 2022 καθώς και η μείωση τους επίσης σε ποσοστό 50% για το έτος 2023, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών: 

 • Άτομα   με αναπηρία  (ποσοστού 67% και άνω).
 • Πολύτεκνους.
 • Τρίτεκνους.
 • Άτομα με μονογονεϊκή ιδιότητα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων.
 • Άπορους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης – ΚΕΑ).

Η μείωση στα δημοτικά τέλη θα γίνει, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση των δικαιούχων στο Γραφείο Βεβαίωσης Φόρων, Τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Εορδαίας (πληροφορίες στα τηλ. 2463350117 και 2463350163- Η αίτηση θα χορηγείται από την υπηρεσία έως 30 Απριλίου 2023.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Για τα άτομα με αναπηρία: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας (Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.), ή απόφαση αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω και με χρονική διάρκεια για το έτος 2022 και 2023 ή εφ’ όρου ζωής.

β) Για τους Πολύτεκνους:  Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου, θεωρημένη από το Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων Εορδαίας και σε ισχύ για το έτος 2023.

γ) Για τους Απόρους:  Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  με ισχύ για το έτος 2022.

δ) Για τα άτομα με μονογονεϊκή ιδιότητα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων (σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ13/οικ/33475/1935/15-6-2018):

   - Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή δικαστική απόφαση διαζυγίου ή διαζευκτήριο.

   - Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνου ή τέκνων.

ε) Για τους τρίτεκνους: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. Σε αυτή την κατηγορία να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3454/2006, δικαιούχοι της μείωσης είναι ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :

 1. Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων της σελίδας του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος έτους 2022 (Να περιλαμβάνει περίοδο κατανάλωσης και του Δεκεμβρίου 2022 με απόδειξη πληρωμής του).

 2. E1 του έτους 2022 (φορολογικού έτους 2021).

 3. Αντίγραφο (1ης σελίδας)  βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.

 

Η δημοτική αρχή του Δήμου Εορδαίας τηρώντας τις δεσμεύσεις της συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

 • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
 • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
 • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).