kozanitvbanner1363x131pix

MediRenatus834

MediaHome834p

CaseIH 970x250

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 772024 115730 μμ.jpg

asepop 2021 a

KALOMENIDIS ORIZONTIO

garden hall banner1

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα

noisi1

Η Διακήρυξη των Δημάρχων που υπέγραψαν οι οκτώ Δήμαρχοι για την Δίκαιη Μετάβαση στο Βάισβάσερ της Γερμανίας. Διαβάστε το κείμενο με τις υπογραφές

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Οκτώ Δήμαρχοι λιγνιτικών περιοχών της Ευρώπης υπέγραψαν την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στην πόλη Βάισβάσερ της Γερμανίας

την Διακήρυξη για την Δίκαιη Μετάβαση, στο πλαίσιο του 2ου Φόρουμ που διοργάνωσε η WWF.

Στο κείμενό τους οι Δήμαρχοι εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον των περιοχών τους στην μετά λιγνίτη εποχή και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στο Φόρουμ των Δημάρχων για τη Δίκαιη Μετάβαση ως έναν ισχυρό μηχανισμό για τον συντονισμό και τη συνεργατική δράση μεταξύ τους.

Από την Δυτική Μακεδονία την Διακήρυξη υπέγραψαν ο Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης και ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης.

Δείτε τις φωτογραφίες του www.kozani.tv και διαβάστε την Διακήρυξη:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Εμείς οι Δήμαρχοι,

Αναγνωρίζοντας ότι η δέσμευση της Ευρώπης στην Συμφωνία του Παρισιού και το μακροπρόθεσμο στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050 θα απαιτηθεί η απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Τονίζοντας ότι η μετάβαση της Ευρώπης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος των ανθρακικών και λιγνιτικών περιφερειών, οι οποίες για δεκαετίες έχουν προάγει την Ευρωπαϊκή οικονομία,

Αναγνωρίζοντας τησυνεκτικότητα της Δίκαιης Μετάβασης με τις αξίες και την συνοχή της Ευρώπης,

Εκφράζοντας την αγωνία μας ότι οι ανθρακικές και οι λιγνιτικές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν χωρίς προηγούμενο κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα της μετάβασης της Ευρώπης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών,

Επισημαίνοντας ότι απαιτείται επείγουσα δράση καθώς αρκετές ανθρακικές και λιγνιτικές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη ήδη αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις από την απόσυρση ανθρακικών σταθμών και το κλείσιμο των ορυχείων,

Αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση της Συμφωνίας του Παρισιού με τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Δίκαιη Μετάβαση σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες για όλους» του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ,

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την ενσωμάτωση της έννοιας της δίκαιης μετάβασης οριζόντια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, και αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου

Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στο Φόρουμ των Δημάρχων για τη Δίκαιη Μετάβαση ως έναν ισχυρό μηχανισμό για τον συντονισμό και τη συνεργατική δράση μεταξύ των δημάρχων και:

Ενθαρρύνουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να εμπλακούν σε ένα διαφανή και ολοκληρωμένο διάλογο με όλους τους περιφερειακούς κοινωνικούς εταίρους στις λιγνιτικές/εξορυκτικές περιφέρειες έτσι ώστε να προετοιμάσουν σχέδια μετάβασης και να τα ενσωματώσουν στις στρατηγικές για την ενέργεια, το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Αναγνωρίζουμε ότι οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας της μετάβασης εξαρχής,

Υπογραμμίζουμε τη σημασία της διαφάνειας και της διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλατφόρμα για τις Ανθρακικές Περιφέρειες σε Μετάβαση» και την ανάγκη να διευρυνθεί έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερες περιφέρειες, ενώ παράλληλα να ενισχυθεί η θεσμική της υπόσταση με την ένταξη περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών από την κοινωνία των πολιτών και τα συνδικάτα,

Προτρέπουμε να διατεθούν κατάλληλοι μηχανισμοί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία ικανοτήτων και να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση και η κλιμάκωση της οικονομικής στήριξης για την εφαρμογή της δίκαιης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων των προνοιών για τους εργαζομένους, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των τοπικών κοινοτήτων και τη μετάβαση των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες,

Χαιρετίζουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης υπό την προϋπόθεση ότι θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη , επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τους υφιστάμενους πόρους για τη δίκαιη μετάβαση αλλά θα πρέπει λειτουργήσει συμπληρωματικά και να προωθήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση,

Καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ενεργειακή Κοινότητα να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στη δίκαιη μετάβαση, έτσι ώστε οι ανθρακικές περιφέρειες να ωφεληθούν πιο άμεσα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη δράση μας σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τη μεταβατική περίοδο και ένα βιώσιμο μέλλον προς όφελος όλων των πολιτών μας.

 

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

x

noisi300