www.kozani.tv 22

PAFILIS 11 2016 WB 836x182 ANIM

Pantelidis banner 2 2022

KDAP MORFOSI 2 002

ASEPOP 1 003

banner4

1024x126 1 001

banner1

Κοινωφελής εργασία: Πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης και ανακύκλωσης των ανέργων (Γράφει ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Διαδικασία πρόσληψης

Μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ έως και την ημερομηνία επιλογής τους από τον φορέα υλοποίησης.

Σύμφωνα με την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΟΑΕΔ «μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, ενημερώνουν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση , άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ» και θα πραγματοποιούν και την πρώτη ατομική Συμβουλευτική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας οκτώ μηνών στο οποίο θα εργαστούν 36.500 εργαζόμενοι  πλήρους απασχόλησης.

Εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση της εργατικής νομοθεσίας, των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τις κλαδικές  συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ  και το μισθολόγιο του Δημοσίου.

Τους ονομάζουν ωφελούμενους, έτσι ώστε να παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, να μην τους πληρώνουν με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας αλλά με τον κατώτατο μισθό των 546 ευρώ

 Ενώ είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έχουν μισθό και ασφάλιση, πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις, τους βαφτίζουν ωφελούμενους για να τσαλαπατούν το εργατικό δίκαιο, να μην εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση, να μην αναγνωρίζεται προϋπηρεσία, τίτλος σπουδών, ειδικότητα, οικογενειακή κατάσταση. Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, δεν αμείβονται με τον ίδιο μισθό που αμείβονται οι συνάδελφοι τους είτε είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, είτε συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου, είτε μόνιμοι. Ενώ απασχολούνται και σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες δεν τους καταβάλλουν το ανθυγιεινό επίδομα.

Παραδείγματα:

Εργαζόμενος Υ.Ε.  οδοκαθαριστής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε μόνιμος , με βάση την κλαδική σύμβαση, η το μισθολόγιο των ΟΤΑ έχει βασικό μισθό 780 ευρώ, συν 150 ευρώ ανθυγιεινό επίδομα, σύνολο 930 ευρώ μεικτά.   Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πάρει 546 ευρώ καθαρά.

Εργαζόμενος  Δ. Ε.  οδηγός, ή τεχνίτης  απορριμματοφόρου , με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε μόνιμος, με βάση την κλαδική σύμβαση, η το μισθολόγιο των ΟΤΑ έχει βασικό μισθό 858 ευρώ, συν 150 ευρώ ανθυγιεινό επίδομα, σύνολο 1008 ευρώ μεικτά.   Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πάρει 546 ευρώ καθαρά.

Εργαζόμενος Δ.Ε διοικητικός υπάλληλος με  σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε μόνιμος με βάση την κλαδική σύμβαση ή το μισθολόγιο των ΟΤΑ έχει βασικό μισθό 858 ευρώ μεικτά.  Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πάρει 546 ευρώ καθαρά.

Εργαζόμενος Τ.Ε, μηχανικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε μόνιμος με βάση την κλαδική σύμβαση ή το μισθολόγιο των ΟΤΑ έχει βασικό μισθό 1037 ευρώ  μεικτά. Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πάρει 546 ευρώ καθαρά.

Εργαζόμενος Π.Ε, πολιτικός μηχανικός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε μόνιμος με βάση την κλαδική σύμβαση ή το μισθολόγιο των ΟΤΑ έχει βασικό μισθό 1092 ευρώ  μεικτά. Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πάρει 546 ευρώ καθαρά.

Κυβέρνηση και Δήμαρχοι

συγκοινωνούντα δοχεία στην επιβολή της αντεργατικής πολιτικής:

 Τσαλαπατούν το Σύνταγμα που αναφέρεται στην ίση αμοιβή για ίση εργασία, το εργατικό δίκαιο και επιβάλλουν εργασιακό μεσαίωνα με μισθούς πείνας και εξαθλίωσης.

Συμβάλλουν με την πολιτική τους πρακτική στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, στην αύξηση των ελαστικών σχέσεων και στην εκ περιτροπής εργασία, ενώ γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες των δήμων έχουν αποψιλωθεί από μόνιμο προσωπικό και είναι τεράστιες οι ελλείψεις προσωπικού.

Θέλουν το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας στο πλαίσιο των νεοφιλελευθέρων πολιτικών της ευελιξίας στην εργασία, με την ανακύκλωση των ανέργων, αντί της μόνιμης σταθερής εργασίας με δικαιώματα και αξιοπρεπή μισθό.

Δεν ενδιαφέρονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των πολιτών, ούτε και για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  θα καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών των ΟΤΑ, αφού από το 2010 δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού – εκτός από την καθαριότητα- και όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.

 Συμπεριφέρονται ως εργοδότες. Με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος , μειώνουν το μισθολογικό κόστος και  επιφέρουν πλήγμα όχι μόνο στο μισθό των εργαζομένων αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία- ΕΦΚΑ- λόγο των χαμηλών  εισφορών.

Οι δήμαρχοι όλου του πολιτικού φάσματος εφαρμόζουν το πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης και ανακύκλωσης των ανέργων και για έναν επιπλέον λόγο. Δεν καταβάλλουν χρήματα από τα ταμεία του Δήμου για τους εργαζόμενους με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, αφού πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ.

 Αυτή η πολιτική πρέπει και μπορεί να ανατραπεί. Οι άνεργοι όλων των ηλικιών, έχουν ανάγκη από εργασία μόνιμη και σταθερή, με δικαιώματα και μισθό για να ζουν με αξιοπρέπεια. 

Να καταργηθούν τα προγράμματα αυτά. Όσο κυβέρνηση και Δήμαρχοι τα επιβάλλουν να εφαρμόζεται η αρχή ίση αμοιβή για ίδια εργασία, να αμείβονται με την κλαδική σύμβαση και το μισθολόγιο των ΟΤΑ.

 Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Χρειάζεται  ανεξάρτητη εργατική δράση και πνεύμα ταξικής ενότητας ανέργων και εργαζομένων. Άνεργοι και εργαζόμενοι μαζί να υπερασπιστούν  τη σταθερή και μόνιμη εργασία με δικαιώματα και αξιοπρεπή μισθό. Όχι στην ανακύκλωση των ανέργων, την  εκ περιτροπής εργασία.

 Μέσα από τους αγώνες μπορεί να επιβληθεί η ίση αμοιβή για ίση εργασία. Να εφαρμοστεί η κλαδική συλλογική σύμβαση.

*Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, μέλος του Δικτύου Εργαζομένων στους ΟΤΑ   

ΠΗΓΗ: rproject.gr

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001