www.kozani.tv 22

PAFILIS 11 2016 WB 836x182 ANIM

Pantelidis banner 2 2022

banner4

banner1

Γιώργος Χιωτίδης: Η αλήθεια για τις ΜΕΘ των Νοσοκομείων του Νομού Κοζάνης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κατά τη διάρκεια της θητείας μας στη διοίκηση των δύο Νοσοκομείων του Νομού Κοζάνης προκηρύχθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις ιατρών των ΜΕΘ και ταυτόχρονα σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσίαεκπαιδεύτηκε νοσηλευτικό προσωπικόγια την υποστήριξη ειδικότερα της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Οι προκηρύξεις, ο αριθμός των θέσεων και η κατάληξή τους παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Νοσοκομείο Κοζάνης

Αριθμός προκήρυξης Θέσεις Προσλήψεις Σε εξέλιξη ‘Αγονες
8478/27-7-2017 5 4   1

Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

Αριθμός

προκήρυξης

Θέσεις Προσλήψεις Σε εξέλιξη ‘Αγονες
9794/2-8-2016 1 1    
4161/27-3-2017 1 1    
4109/28-3-2018 1 1    
5811/22-5-2019 1   1  

Με τις εν λόγω προσλήψεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι ΜΕΘ, ίσως και με 10 συνολικά κλίνες. Αυτός ήταν ο προγραμματισμός. Στο μεταξύ όμως, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της πενταετίας, έφυγαν από το Νοσ. Πτολεμαΐδας δύο ιατροίμε βαθμό διευθυντή και μία ιατρός με βαθμό επιμελητή Α’ που κατέλαβεθέση σε άλλο Νοσοκομείο,έπειτα από συμμετοχή σε προκήρυξη,. Επιπλέον, αποχώρησε ένας επικουρικός ιατρόςμε τη λήξη της σύμβασής του, ενώμία θέση δεν προκηρύχθηκε αρχικά διότι ήταν δεσμευμένη από επικείμενη μετάθεση ιατρού από το Νοσ. Φλώρινας. Η συγκεκριμένη . μετάθεση τελικά δεν πραγματοποιήθηκεεπειδή ο ιατρός άλλαξε την αίτησή του στο Υπουργείο και ζήτησε μετάθεση για Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Η κενή θέση που προέκυψε προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 5811/22-5-2019προκήρυξη και η σχετική διαδικασία(συμβούλιο κρίσεων κ.λπ.) θα είχε ολοκληρωθεί αν δεν πάγωνε λόγω εθνικών εκλογών. Ωστόσο,ενώ θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, τελικά έγινε με καθυστέρηση 8 μηνών! (Φεβρουάριος του ΄20).

Παρόλο που για πρώτη φορά ιστορικά προσελήφθησαν μαζικά τόσοι ιατροί για ΜΕΘ, τα παραπάνω γεγονότα, που ήταν ανεξάρτητα από τη βούληση και τις δυνατότητες παρέμβασης της διοίκησης, κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία και των δύο ΜΕΘ. Έτσι προέκυψε η αναγκαιότητα της μετακίνησης των δύο ιατρών από το Νοσ. Κοζάνης στο Νοσ. Πτολεμαΐδας, προκειμένου ακριβώς να συνεχίσει η λειτουργία τουλάχιστον της μίας. Οι εναπομείναντες δύο ιατροί του Νοσ. Κοζάνης μετακινήθηκαν για την υποστήριξη της Καρδιολογικής Κλινικής, η οποία ήταν διαρκώς υποστελεχωμένη εκείνο το χρονικό διάστημα.

Αυτή είναι η αλήθεια για την προCovid-19 περίοδο. Για το 2020 έπρεπε από την αρχή ακόμα της πανδημίαςνα προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις των ΜΕΘ, κάτι που θα μπορούσε να δώσει λύση στο σημερινό πρόβλημα και που βεβαίως δεν έγινε.Ο δε ισχυρισμός του σημερινού Διοικητήτου Νοσ. Κοζάνης «ότι κάποιοι φρόντισαν με τις δύο μετακινήσεις να ακυρώσουν τη λειτουργία της ΜΕΘ στην Κοζάνη» είναι παντελώς ανυπόστατος. Διότι είναι στους πάντες γνωστό, προφανώς πλην του ιδίου, ότι οι μετακινήσεις είναι διάρκειας τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης, και μπορούν σε συνθήκες κρίσης να αναιρεθούν ανά πάσα στιγμή ή απλούστατα να μην ανανεωθούν μετά το πέρας του τριμήνου. Δικαιούμαστε συνεπώς να αντιστρέψουμε τον ισχυρισμό και να πούμε ότι κάποιοι φρόντισαν να μην επιστρέψουν οι ιατροί από το Νοσ. Πτολεμαΐδας στο Νοσ. Κοζάνης, προφανώςμεταξύ αυτών και ο νυν Διοικητής του Νοσ. Κοζάνης. Επιπρόσθετα, η μετακίνηση του ενός εκ των ιατρών από προσωρινή έγινε οριστική, δηλαδή μετάθεση!Αναρωτιόμαστε εάν αυτήη μετάθεση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή του Νοσ. Κοζάνης ή χωρίς αυτή.

Όλα τα προηγούμενα είναι γνωστά σε πολλούς εκ των λειτουργών των δύο Νοσοκομείων του Νομού Κοζάνης και θα ήταν σωστό να μην δίνεται χώροςδια της σιωπής σε απολύτως αβάσιμα υπονοούμενα. Μέχρι σήμερα δεν επιθυμούσαμενα τοποθετηθούμε επί θεμάτων των Νοσοκομείων για να μην θεωρηθεί ότι το κάνουμε στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης, που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως εγωιστικά σκόπιμη, μη έχοντες πια την ευθύνη. Πάντως είναι βέβαιο ότι όσο δεν μιλάμε εμείς, όπως και άλλοι που βρίσκονται μάλιστα σε θέσεις ευθύνης, επιτρέπουμε άθελά μαςνα κυριαρχούν συστηματικάοι μισές αλήθειες που, ως γνωστόν, είναι πολλές φορές χειρότερες από τα ψέματα.

Γιώργος Χιωτίδης

(Πρώην Διοικητής του Γ. Ν. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας)

 

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001