κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1492023 105558 μμ

Κelly Raxoviti A5 banner 1

Dimitriadis834p

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

p kontos834p

kirtikidoubanner834p

serafeim834p

Σιδερης Γιάννης Λαϊκη Συσπέιρωση banner 001

ZEMPILIADOU

papadimitriou banner 834Π

ΜΑΛΟΥΤΑΣ WEB

kiskini834p

WebBanner 728x90px Final 01

Λαϊκη Συσπέιρωση ΔΟΚΟΣ 001

ΠΡΑΣΣΟΣ banner 834

LOTSIOS834p

900x150pixels 1

ecofloor230

ΤΕΝΤΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1

pantelidisGIF834pix

asepop 2021 a

banner 728x90 PJC 4

spartakosBanner2

artinhouse2

garden hall banner1

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα

noisi1

Βραβεύτηκε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαί­σιο της 5ης διε­θνούς έκ­θε­σης Verde.tec

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Βραβεύτηκε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαί­σιο της 5ης διε­θνούς έκ­θε­σης Verde.tec, για την καλύτερη ενημερωτική καμπάνια

της ορθής εφαρμογής των συστημάτων χωριστής συλλογής και της ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων.

Σε μία κα­τά­με­στη αί­θου­σα στο Εκθεσιακό Κέντρο Μ.E.C. Παιανία, στην οποία έλαβε χώρα η γιορ­τή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος τα Greek Green Awards, βραβεύτηκε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαί­σιο της 5ης διε­θνούς έκ­θε­σης Verde.tec, για την καλύτερη ενημερωτική καμπάνια της ορθής εφαρμογής των συστημάτων χωριστής συλλογής και της ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων.

Στην συγκεκριμένη έκθεση βρα­βεύ­θη­καν ορ­γα­νι­σμοί, φο­ρείς της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και επι­χει­ρή­σεις, για πρα­κτι­κές, προ­ϊ­ό­ντα ή υπη­ρε­σί­ες που έχουν ανα­πτύ­ξει θέ­το­ντας την επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση και την τε­χνο­λο­γι­κή και­νο­το­μία στην υπη­ρε­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, με την επι­λο­γή τους να έχει γί­νει από εξει­δι­κευ­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή επι­τρο­πή

Να τονίσουμε ότι η διεθνής έκθεση Verde.tec forum έχει μεγάλη δυ­να­μι­κή και επιρ­ροή, ως το κο­ρυ­φαίο εκ­θε­σια­κό γε­γο­νός αφού κάθε χρόνο έχει χι­λιά­δες επι­σκέ­πτες -επαγ­γελ­μα­τί­ες, ιδιώ­τες και εκ­πρό­σω­πους της πο­λι­τι­κής ζω­ής και της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης οι οποίοι έχουν την ευ­και­ρία να δουν και να ενη­με­ρω­θούν για κά­θε προ­ϊ­όν και υπη­ρε­σία που βρί­σκε­ται στην αιχ­μή της τε­χνο­λο­γί­ας στην προ­σπά­θεια για την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, ενώ παράλληλα ανα­δει­κνύ­ει τις τε­χνο­λο­γί­ες πε­ρι­βάλ­λο­ντος και έχει στόχο να αναδείξει :

  • Τις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές για το πε­ρι­βάλ­λον.
  • Τις πρα­κτι­κές που οδη­γούν στην Κυ­κλι­κή Οι­κο­νο­μία.
  • Τις στρα­τη­γι­κές και τις δρά­σεις για την αντι­με­τώ­πι­ση των Κλι­μα­τι­κών Αλ­λα­γών μα­ζί με την πρά­σι­νη και­νο­το­μία και τε­χνο­λο­γία.

Να σημειωθεί ότι το βραβείο της καλύτερης ενημερωτικής καμπάνιας το παρέλαβε η υπάλληλος του Γραφείου Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποτελεσματικότητας του Δήμου Εορδαίας Χρίστίνα Κανλή, από τον Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Δρ. Ευθύμιο Λέκκα.

 

 

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).