kozanitvbanner1363x131pix

MediRenatus834

MediaHome834p

CaseIH 970x250

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 772024 115730 μμ.jpg

asepop 2021 a

KALOMENIDIS ORIZONTIO

garden hall banner1

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα

noisi1

Π. Κουκουλόπουλος: «Προστασία ευάλωτων πολιτών που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, με δεδομένα ανά Δήμο»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ

Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, ζητώντας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναλυτικά δεδομένα και έγγραφα σχετικά με τις εντάξεις ευάλωτων συμπολιτών μας στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

“Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010 θέσπισε την εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1403/6.9.2010) Υπουργική Απόφαση. Όπως τότε ορίστηκε, το Κ.Ο.Τ. είναι νέο ειδικό τιμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέφθηκαν δε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι, άτομα με αναπηρία κλπ, βάσει των ορισθέντων ειδικότερων κριτηρίων.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, με το άρθρο 52 «Προστασία Ευάλωτων Πελατών» του ν.4001/2011, εισήγαγε ειδικό πλαίσιο μέριμνας για τους οικονομικά ασθενείς οικιακούς πελάτες που πλήττονται από την ενεργειακή πενία,  για όσους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών τους (αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, αιμοκάθαρσης κλπ), ηλικιωμένους, πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας, άτομα με αναπηρία, καθώς και για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Εν συνεχεία, στο πέρασμα των ετών, το συναφές θεσμικό πλαίσιο τροποποιήθηκε, τόσο με μεταβολές στην προμνησθείσα Υπουργική Απόφαση για το Κ.Ο.Τ., όσο και με αλλαγές στις διατάξεις αφενός μεν περί «Μητρώου Ευάλωτων Πελατών» αφετέρου περί «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.). Μεσολάβησε, επίσης, έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη «διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)».

Δεδομένου ότι από τη θέσπιση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μέχρι σήμερα, η ελληνική κοινωνία βίωσε την οικονομική κρίση, καθώς και μεταγενέστερα πλήγματα από την πανδημία, από σειρά φυσικών καταστροφών, αλλά και από την ενεργειακή κρίση.

Δεδομένου ότι η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί αναντίρρητη πραγματικότητα που χρήζει άμεσων παρεμβάσεων της Πολιτείας για τη ριζική άμβλυνσή τους και την προστασία των ευάλωτων συνανθρώπων μας, στο πλαίσιο ενός ισχυρού Κοινωνικού Κράτους, όπως επανειλημμένως και με σειρά πολύπλευρων τεκμηριωμένων λύσεων έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Δεδομένου ότι η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών, για να είναι δίκαιη και αποτελεσματική, δέον όπως υλοποιείται στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων διαχρονικής εξέλιξης και, πρωτίστως, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας ανά την επικράτεια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 • Πόσες αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο έχουν εγκριθεί πανελλαδικά, ανά έτος, από τη θέσπιση της σχετικής δυνατότητας το 2010 έως σήμερα;
 • Πόσοι ήταν οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. την 1η Ιανουαρίου 2020, 2021 και 2022 ανά Δήμο;
 • Πόσοι είναι σήμερα οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. σε κάθε Δήμο;
 • Πόσο κόστισε η εφαρμογή του Κ.Ο.Τ.:
 •            -   από τη θέσπισή του έως τώρα, για το σύνολο της επικράτειας;
 •            -   το 2020, το 2021, το 2022 και το α’ εξάμηνο του 2023, ανά Δήμο;
 • Σε κάθε Δήμο, πόσοι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. είχαν μη εμπροθέσμως εξοφληθέντες λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας την 1η Ιανουαρίου των ετών 2021, 2022 και 2023, και σε τι ύψος ανέρχονταν οι σχετικές οφειλές τους στις εν λόγω τρεις ημερομηνίες;
 • Ποια είναι πρακτικά η ισχύουσα διαδικασία, με όλα τα αναγκαία βήματά της, για την ένταξη και απένταξη στο Κ.Ο.Τ.;

Επιπλέον, παρακαλείται ο κ. Υπουργός όπως καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα αριθμητικά δεδομένα των απαντήσεων επί των ανωτέρω ερωτημάτων.”

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

 • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
 • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
 • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

x

noisi300